Aktualności

2019-11-22

Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”


Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do korzystania z pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”.

O pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się osoby niezatrudnione oraz niewykonującego innej pracy zarobkowej należące do jednej z poniższych grup:

 

  1. student ostatniego roku studiów – pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich,
  2. poszukujący pracy absolwent szkoły i uczelni – do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego
  3. osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy
  4. poszukujący pracy opiekun osoby niepełnosprawnej

 

Maksymalna kwota pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia – obecnie jest to 96 784,80 zł

 

Okres spłaty pożyczki to maksymalnie 7 lat, natomiast oprocentowanie pożyczki wynosi 0,44% w skali roku. W przypadku  działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oprocentowanie pożyczki wynosi 0,18% w skali roku

 

Pożyczka może być przyznana na działalność prowadzoną indywidualnie, bądź w ramach spółki cywilnej.

 

Instytucją zarządzającą Programem „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Kontakt:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

  1. ks. Piotra Skargi 7/1, II piętro, pok. 25., tel. (16) 633 63 88 wew. 2,3,4

Centrum Pożyczek Unijnych dla Biznesu