Aktualności

2021-03-30

BEZPŁATNE WZORY DOKUMENTÓW


Młode osoby wchodzące na dzisiejszy rynek pracy powinny pamiętać o swoich prawach i obowiązkach. Jednym z takich podstawowych obowiązków pracowniczych jest przygotowanie oraz przechowywanie określonych dokumentów. Aby ułatwić studentom
i absolwentom rozpoczęcie kariery portal rekrutacyjny aplikuj.pl stworzył darmowy moduł, w którym można sprawdzić, porównać
i pobrać różne dokumenty HR.

Bezpłatna baza dokumentów HR to przydatne narzędzie dla osób poszukujących staży, praktyk absolwenckich lub pracy. Studentów rozpoczynających swoją karierę zawodową szczególnie interesują dokumenty związane z praktykami absolwenckimi, czy umowami
o pracę. Zanim będziemy musieli podpisać takie dokumenty, warto je najpierw przejrzeć i zrozumieć.

Każdy szablon dokumentu HR można pobrać w formacie .pdf lub .doc w celu łatwej edycji. Warto przeczytać artykuły dotyczące poszczególnych dokumentów. Można się z nich dowiedzieć, między innymi, kiedy i jakie dokumenty należy przechowywać, w jakich terminach należy składać poszczególne wnioski czy podania, oraz jakie są konsekwencje złożenia czy otrzymania konkretnego dokumentu.

Moduł z dokumentami kadrowymi został uruchomiony jako darmowe narzędzie portalu: https://www.aplikuj.pl/dokumenty/