Aktualności

2021-04-14

CO WYBRAĆ? MOŻE NOWY KIERUNEK: INTELIGENTNE TECHNOLOGIE?


Kwiecień to czas wyboru kierunku studiów dla maturzystów, ale też absolwentów studiów pierwszego stopnia. W tegorocznej ofercie PANS nowością są studia magisterskie: inteligentne technologie.

 Oto jak ofertę studiów zaprezentował Instytut Nauk Technicznych:
Kierunek ma na celu kształcenie specjalistów, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę
i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Obecny rynek pracy poszukuje specjalistów, którzy oprócz wykształcenia ogólno-technicznego posiadają wiedzę
i umiejętności menedżerskie w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania wiedzą, zarządzania innowacjami oraz transferem technologii, niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności, wykorzystując nowoczesne systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Specjalności (do wyboru po II semestrze): 
„Inteligentne technologie w informatyce i mechatronice”
„Inteligentne technologie w transporcie i logistyce”

Sylwetka absolwenta: 
Absolwenci po ukończeniu studiów nabędą pogłębioną teoretyczną i praktyczną wiedzę
z zakresu inteligentnych technologii w informatyce, mechatronice, transporcie i logistyce
oraz narzędzi informatycznych służących do gromadzenia i analizy danych, wspomagających procesy produkcyjne, w tym systemy oparte o sztuczną inteligencję, zaawansowanego programowania aplikacji i projektowania 3D, wdrażania inteligentnych i nowoczesnych informatycznych systemów w transporcie i logistyce, umożliwiających optymalne wykorzystanie zasobów oraz uporządkowanie procesów w zakładach produkcyjnych
oraz własnym biznesie.

Absolwenci po ukończeniu kierunku przygotowani będą do:
– zarządzania nowoczesnymi systemami informatycznymi;
– zarządzania systemami i procesami produkcyjnymi;
– koordynowania prac zespołów pracowniczych;
– udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych zwłaszcza dotyczących innowacji i transferu technologii;
– administrowania i obsługi systemów informatycznych w przemyśle, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej;
– prowadzenia własnej działalności gospodarczej w formie małego przedsiębiorstwa produkcyjnego lub usługowo-handlowego.