Aktualności

2021-07-08

BEZPŁATNE WSPARCIE ZAWODOWE


Trwa rekrutacja do projektu Career Turn – bezpłatnego wsparcia zawodowego, realizowanego przez Fundację Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM oraz firmę UBS.

Projekt kierowany jest do osób szukających pracy, studentów wchodzących na rynek pracy lub osób mających trudności z podjęciem zatrudnienia. Realizowany jest już od 8 lat. Wcześniej we Wrocławiu i Krakowie, a od zeszłego roku, że względu na pandemię COVID -19, w formie zdalnej, w języku polskim i angielskim.

Oferta:
– dwutygodniowe warsztaty online (sierpień 2021) prowadzone przez ekspertów – pracowników korporacji;
– indywidualne wsparcie coachów/mentorów;
– doskonalenie znajomości praktycznej języka angielskiego;
– przygotowanie i wsparcie w procesach rekrutacyjnych;
– certyfikat potwierdzający osiągnięte kwalifikacje.

Organizatorzy wymagają motywacji i komunikatywnej znajomości języka angielskiego!

Jakie zagadnienia obejmują webinaria?
– Zmiana osobista – początek nowej pracy;
– Podstawy komunikacji biznesowej;
– Sektor BPO/SSC i Struktury Organizacyjne;
– Wprowadzenie do przetwarzania danych;
– Wprowadzenie do zarządzania projektami;
– Umiejętności rekrutacyjne:  CV i rozmowa rekrutacyjna;
– Konwersacja w języku angielskim;
– MS Word, MS Powerpoint, MS Excel.

Program zakończy się uzyskaniem rozpoznawalnego wśród pracodawców certyfikatu, który umożliwi zatrudnienie w firmie UBS lub w innej korporacji na terenie całej Polski.

Wszystkie działania projektowe są finansowane przez korporację sektora usług wspólnych, firmę UBS. Firma swoim działaniem od lat bezpłatnie pomaga w zwiększeniu zatrudnialności i zdobyciu nowych kwalifikacji osób zagrożonych utratą pracy, pozostających bez pracy lub chcących zmienić ścieżkę kariery oraz wziąć udział w procesach rekrutacyjnych do korporacji – sektora BPO/SSC.

Aplikować można przez formularz: https://www.stellavirium.org/aplikuj-2/ do 18 lipca.

Kontakt:
biuro@stellavirium.org
lub 509 206 033, 502 151 079, 510 932 418