Logo PANS
2024-07-04

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym projekcie -„Odkryj swój potencjał”


Projekt „Odkryj swój potencjał” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowany przez HOG POLSKA Jakub Gibała w partnerstwie z PROACTIVE Dorota Fuglewicz na podstawie Umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.4 Poprawa sytuacji na rynku pracy osób ubogich pracujących oraz odchodzących z rolnictwa

Do udziału w projekcie zaproszone są osoby: pracujące w wieku 15-89 lat, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego są zatrudnione na umowach krótkoterminowych/cywilnoprawnych i/lub są to osoby ubogie pracujące z obszaru województwa podkarpackiego. Warunkiem udziału w projekcie jest również nie otrzymywanie jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dofinansowanym ze środków EFS+

W ramach projektu organizator oferuje:

szkolenia kwalifikacyjne/kompetencyjne

– indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

– poradnictwo zawodowe grupowe

– 4–miesięczne staże zawodowe

Dodatkowo zapewnione są: stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej https://hogpolska.pl/.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Odkryj swój potencjał” zachęcamy do kontaktu z Biurem Projektu pod numerem 698 693 340.