Twoja praca – praktyka – staż

 

Akademickie Biuro Karier Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu prowadzi bazę ofert pracy, stażu i szkoleń zarówno dla studentów jak i absolwentów Uczelni. Wszelkie oferty udostępniane są:

  • na stronie Facebook
  • na platformie Kariera z PANS w zakładce: praca
  • na tablicach informacyjnych ABK oraz podajnikach na ulotki
  • w biurze ABK

Wszelkie oferty pracy są weryfikowane pod względem zarówno ich przydatności jak i źródła ich pochodzenia, mając na uwadze ograniczenie procederu wyłudzania danych osobowych przez nierzetelnych oferentów.  Link do ogłoszeń pod grafiką. 👇👇👇

 

 

👇👇👇

Oferty pracy, praktyk, stażu