Aktualności

2018-05-10

IV Podkarpacka Konferencja Prawa Pracy


Uprzejmie informuję, że Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddziałami w Rzeszowie i w Jaśle organizuje w dniu 11 maja 2018 r. IV Podkarpacka Konferencję Prawa Pracy pod hasłem „Pracuję legalnie” która odbędzie się w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w godz. 1000 – 1400.

Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Celem kampanii jest m.in. propagowanie wyboru pracy legalnej w miejsce zatrudnienia w „szarej strefie” i pracy nielegalnej, uświadomienie pracującym korzyści wynikających z wykonywania pracy legalnie oraz zagrożeń wypływających z wykonywania pracy nierejestrowanej lub deklarowanej fałszywie, a także o formach i możliwościach skorzystania z pomocy merytorycznej Państwowej Inspekcji Pracy.

Kampania kierowana jest do pracodawców i pracowników polskich oraz obywateli państw spoza UE, pracujących lub planujących zatrudnienie na terenie RP.

Prelegentami podczas konferencji będą specjaliści z Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców UW w Rzeszowie.

Udział w konferencji oraz materiały informacyjne przekazywane uczestnikom są bezpłatne.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc przejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 9 maja 2018 r. pod numerem telefonu 17 71 72 036 lub na adres e-mail: tadeusz.klos@rzeszow.pip.gov.pl.