Logo PANS

Kontakt

DZIAŁ ROZWOJU I WSPÓŁPRACY
Akademickie Biuro Karier (ABK)

 Pracownik ABK Prorektor ds. rozwoju i współpracy
AGATA LALIK

Telefon: +48 16 73 55 207
e-mail: biurokarier@pansp.pl
Kolegium Techniczne, pokój nr 3.41 (II piętro)
dr Sławomir Solecki

Sekretariat Prorektora ds. rozwoju i współpracy:
Telefon: +48 16 73 55 212
e-mail: drw@pansp.pl
Kolegium Techniczne, pokój nr 3.45 (II piętro)
Kierownik Działu Rozwoju i Współpracy

mgr Małgorzata Wałczyńska-Gancarz

Telefon: +48 16 73 55 212
e-mail: m.walczynska-gancarz@pansp.pl
Kolegium Techniczne, pokój nr 3.46 (II piętro)