Kontakt

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E

37-700 Przemyśl

pokój nr 3.41 (II piętro) budynek Kolegium Technicznego

tel.:  16 735 52 07

e-mail: biurokarier@pansp.pl