Aktualności

2018-09-12

Dnia Kariery PANS w Przemyślu


Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu włączając się w organizację tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery oraz Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

zaprasza

Studentów i Absolwentów PANS

a także Uczniów i Nauczycieli, Szkolnych Doradców Zawodowych oraz Pedagogów na

 

D N I  K A R I E R Y

studentów i absolwentów

PANS w Przemyślu

15 października – 18 listopada 2018 r.

 

Szczegółowa mapa wydarzeń >>>

 

W programie m. in.:

Dla STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PANS

 • Prelekcje
 • Kursy
 • Szkolenia

Dla UCZNIÓW

 • aktywne zajęcia warsztatowe
 • spotkania z ludźmi sukcesu
 • prelekcje
 • indywidualne diagnozowanie zainteresowań zawodowych oraz kompetencji przez doradców zawodowych przy pomocy wystandrayzowanych narzędzi

 

Dla SZKOLNYCH DORADCÓW ZAWODOWYCH I PEDAGOGÓW

 • Prelekcje
 • Kursy
 • Szkolenia

Udział  zostanie potwierdzony zaświadczeniem/certyfikatem

 

Dla NAUCZYCIELI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • Prelekcje
 • Warsztaty
 • Szkolenia

Udział  zostanie potwierdzony zaświadczeniem/certyfikatem

 

W programie DNI KARIERY PANS w Przemyślu mamy także

TARGI EDUKACJA PRACA KARIERA

 

Prowadzimy zapisy na :

 • grupowe warsztaty doradcze
 • indywidualne poradnictwo kariery

Zapraszamy studentów i absolwentów oraz nauczycieli i szkolnych doradców zawodowych do kontaktu i współpracy z organizatorami:

Akademickie Biuro Karier PANS
Przemyśl, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E
(budynek Kolegium Technicznego)
pok. nr. 3.41 lub 3.46
e-mail: biurokarier@pansp.pl
tel. 16 735 52 07 lub 16 735 52 12

  Do pobrania