Logo PANS
2018-11-16

 Targi Edukacja- Praca-Kariera PANS w Przemyślu za nami – ciepłe przyjęcie poszukujących zatrudniania i pochwały pracodawców


„Przemyśl czekał dekadę na takie targi” – można było słyszeć najczęściej w komentarzach uczestników imprezy zorganizowanej przez PANS w ramach projektu „Twój pewny krok na ścieżce kariery” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój.

Potrzeba zorganizowania w Przemyślu dużej, liczącej się imprezy targowej wynikała z analizy sytuacji na przemyskim rynku pracy oraz z oczekiwań wielu środowisk m.in. pracodawców, stowarzyszeń gospodarczych, instytucji sektora publicznego, w tym służb mundurowych, organizacji pozarządowych, klastrów branżowych, szkół średnich, jak również samej PANS w Przemyślu kładącej coraz większy nacisk na współpracę z otoczeniem gospodarczym, a także na aktywny udział uczelni w życiu lokalnym, jako jednego z najistotniejszych podmiotów systemu instytucjonalnego Przemyśla i powiatu przemyskiego.

Targi swoim honorowym patronatem objęli Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl i Prezydent Przemyśla Robert Choma.

W otwarciu Targów uczestniczyli zaproszeni goście honorowi z Posłem na Sejm RP Wojciechem Bakunem – Prezydentem Elektem oraz Zastępcą Prezydenta Przemyśla dr Grzegorzem Hayderem. Gośćmi specjalnymi Targów byli ponadto m.in.: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Robert Bal, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Przemyślu Agata Lach, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu Tomasz Baran, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu Beata Ochenduszka, Prezes Przemyskiego Konwentu Społeczno-Gospodarczego Jan Piszak, a także Prezes Narodowego Forum Doradztwa Kariery w Warszawie dr hab. prof. UJ Czesław Noworol.

W Targach Edukacja Praca Kariera wzięło udział ponad 30 firm sektora prywatnego oraz instytucji publicznych, które oferowały łącznie kilkaset ofert pracy, praktyk i staży absolwenckich osobom poszukującym pracy oraz zarejestrowanym w PUP. Dzięki Targom dziesiątki osób nawiązało bezpośredni kontakt z pracodawcami lub służbami zatrudnienia zyskując szansę na zatrudnienie czy też podwyższenie posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Jako wystawcy w targach uczestniczyły też przemyskie szkoły średnie oraz kierunki studiów PANS. Z ofertą kształcenia ww. placówek szkolnych i uczelni w ciągu całej imprezy zapoznało się ponad 500 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z   Przemyśla i powiatu przemyskiego.

Swoją działalność w trakcie Targów prezentowały również ważne dla rozwoju gospodarczego i społeczno-kulturowego podmioty tj.: instytucje rynku pracy –  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Oddział Zamiejscowy w Przemyślu, Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Przemyślu, organizacje wspierające lokalny rozwój gospodarczy – Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego, Przemyski Klaster Turystyczny, stowarzyszenia biznesowe – Przemyski Konwent Społeczno-Gospodarczy i Cech Rzemiosł Różnych w Przemyślu.

Udział w Targach wzięło również ogólnopolskie stowarzyszenie – Narodowe Forum Doradztwa Kariery – z którym PANS podpisała porozumienie o współpracy na rzecz popularyzacji całożyciowego doradztwa kariery i rozwijania działań promocyjno-szkoleniowych w zakresie doradztwa zawodowego oraz szkolnego doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Imprezie towarzyszył szereg wydarzeń dodatkowych w tym m.in.: konkurs wiedzy o Przemyślu organizowany przez stowarzyszenie partnerskie uczelni – Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju ”Perła Galicji”, pokazy gier planszowych prowadzonych przez członków współpracującego z PANS przemyskiego Stowarzyszenia „Gry i Fantastyka”, a także prezentacja internetowej platformy multimedialnej do kontaktów pracodawców ze studentami i absolwentami poszukującymi pracy.

Targi Edukacja Praca Kariera wieńczą tegoroczną edycję Dni Kariery Studentów i Absolwentów PANS w Przemyślu. W programie Dni Kariery trwających od 15. października do 18 listopada br.  znalazły się m.in.: szkolenia dla nauczycieli i doradców zawodowych, prelekcje prowadzone przez doświadczonych pracodawców, warsztaty promujące ekonomię społeczną, prezentacje narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w doradztwie kariery i wiele innych imprez w szkołach oraz w siedzibie PANS w Przemyślu. We wszystkich wydarzeniach Dni Kariery PANS wzięło udział: ponad 300 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Przemyśla i powiatu przemyskiego, niemal 170 uczniów szkół średnich i policealnych oraz 25 nauczycieli – szkolnych doradców zawodowych i pedagogów szkolnych.

Dni Kariery stanowią cykliczną imprezę Akademickiego Biura Karier PANS organizowaną w przemyskiej uczelni od 2005 r.

 

Opracowanie: Zespół Działu Rozwoju i Współpracy