2021-03-29

PROGRAM EDUKACYJNY INSTYTUTU MYŚLI EUROPEJSKIEJ


Instytut Myśli Europejskiej zaprasza studentów na program edukacyjny SUSTAINABILITY LEADERSHIP ACADEMY 2021.

Program jest darmowy, w pełni finansowany przez fundację.

Obejmuje 15 interesujących wykładów online, prowadzonych przez najwybitniejszych specjalistów w swoich dziedzinach oraz konkurs.

Nagrodą będzie certyfikat Instytutu Myśli Europejskiej oraz staż w firmie COLUMBUS Energy.

W tym programie uczestnicy opracują odpowiednie do kontekstu rozwiązania dla wyzwań społecznych.

Uczestnicy będą pracować w zespołach zajmujących się badaniami, opracowywaniem koncepcji i szczegółowym projektowaniem, które demonstruje innowacyjne i kreatywne myślenie. Uczniowie muszą wziąć pod uwagę techniczne, społeczne, ekonomiczne i środowiskowe aspekty problemu projektowego, aby opracować rozwiązania, które prawdopodobnie będą wykonalne w rzeczywistym świecie.

Celem jest kształcenie i wzmacnianie młodych ludzi, aby stali się kolejnym pokoleniem liderów

uwzględniając zrównoważony rozwój w każdej dziedzinie.

Program:

– Zapewni świadomość i pozwoli na zdobycie umiejętności do wdrażania modelu PERMA [pozytywne emocje (P), zaangażowanie (E), pozytywne relacje (R), znaczenie (M), osiągnięcie (A)] w życiu codziennym w celu uzyskania dobrostanu,

– Zwiększy wiedzę i zrozumienie przyszłych perspektyw agendy zrównoważonego rozwoju oraz  pomoże zrozumieć, jak pozytywnie przyczynić się do realizacji globalnych celów zrównoważonego rozwoju w Polsce i poza nią,

– Zapewni możliwości nawiązywania kontaktów w celu nawiązania współpracy z liderami, decydentami i pionierami technologii, tworząc ścieżkę dla uczestników do kierowania i prowadzenia własnych projektów,

– Zapewni dialog między młodymi liderami w celu zwiększenia zaangażowania i zachęcania do innowacyjnych procesów, które pomogą sprostać wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem, zmianą klimatu, dobrostanem i zdrowiem publicznym.

Po pomyślnym ukończeniu tego programu, uczestnicy będą potrafili:

– Zastosować metody analityczne do tworzenia projektów, mając na uwadze zrównoważony rozwój

społeczny, środowiskowy i ekonomiczny;

– Wdrożyć innowacje w projektowaniu i wykazać się kreatywnością w opracowywaniu odpowiednich

do kontekstu rozwiązań;

– Skutecznie komunikować pomysły i procesy projektowe, zarówno pisemnie, jak i ustnie;

– Pracować jako produktywny członek zespołu, uznając role, obowiązki i odpowiedzialność

poszczególnych osób w zespole;

– Wykazać się odpornością psychiczną i zastosować własne zasoby do życia w dobrostanie.

Aplikacje będą przyjmowane do 18 kwietnia 2021 przez formularze na https://www.fime.pl/rekrutacja/  .