Aktualności

2021-05-20

TRWA BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW


Maj to okres wzmożenia prac w zakresie Badania Losów Zawodowych Absolwentów.

Akademickie Biuro Karier angażuje się w przeprowadzanie badań ankietowych wśród studentów i absolwentów uczelni oraz organizuje zogniskowane wywiady grupowe.

Celem badań jest poznanie opinii i ocen studentów dotyczących jakości i efektywności studiów, jak również planów z dalszym rozwojem zawodowym  oraz aktywnością na rynku pracy.

Swoim udziałem w badaniach studenci przyczyniają się do udoskonalania oferty edukacyjnej i wzmacniania pozycji uczelni na rynku usług edukacyjnych.