Aktualności

2021-05-27

PRZEBIEG SPOTKANIA W PRZEMYSKIM INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI


W czwartek 27 maja 2021 r. studenci PANS odwiedzili Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji.

Grupa studentów wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami Inkubatora

Operatorem Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji jest firma ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. Podczas połączenia internetowego Pan Janusz Błażej, Prezes Zarządu ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., opowiedział studentom o funkcjonowaniu firmy.

Z kolei pani Iwona Rudnik oraz pan Daniel Domin, pracownicy Inkubatora, zaprezentowali studentom obiekt oraz możliwości otrzymania wsparcia przy zakładaniu oraz prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

 „Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji powstał w wyniku realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Misją Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji jest wsparcie innowacyjności, promowanie oraz rozwój przedsiębiorczości mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl, regionu powiatu przemyskiego oraz województwa podkarpackiego, w szczególności poprzez udostępnienie powierzchni i zaplecza biurowego wraz z wyposażeniem dla nowo utworzonych i istniejących przedsiębiorstw.

Inkubator Przedsiębiorczości jest formą zorganizowanego kompleksu gospodarczego, zorientowanego na wspomaganie nowo powstałych oraz istniejących przedsiębiorstw poprzez dostarczanie odpowiedniej do potrzeb powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej, usług biurowych, usług doradczych wspierających biznes oraz pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych i organizowanie szkoleń.”

Więcej informacji o inicjatywie można znaleźć na stronie internetowej: https://inkubatorprzemyski.pl/.