Aktualności

2021-06-25

PRZEDŁUŻONO NABÓR DO TRANSFERHUB


Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłosiły przedłużenie terminu naboru do TransferHUB –  inkubatora innowacji społecznych. Pomysły odpowiadające na wyzwania w obszarze zatrudnienia można zgłaszać do 30 czerwca włącznie. Organizatorzy poszukują rozwiązań i usprawnień, które dotyczą kwestii takich jak praca kobiet, sytuacja osób 50+ czy społeczne konsekwencje automatyzacji i robotyzacji pracy.

Trwa nabór innowacyjnych pomysłów, które będą odpowiedzią na wyzwania związane z kwestiami zatrudnienia. Dofinansowania w kwocie średnio 38 tys. zł mogą zdobyć działania odpowiadające na jedno z poniższych wyzwań związanych z pracą przyszłości:

– starzejące się społeczeństwo (w tym m.in. sytuacja pracowników powyżej 50 r.ż., zwiększające się zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze dla osób starszych);

– pozycja i możliwości kobiet na rynku pracy (w tym m.in. dostęp do usług opiekuńczych odciążających kobiety; powrót do aktywności zawodowej po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym);

– automatyzacja i robotyzacja (w tym m.in. zmiany na rynku pracy związane ze spadkiem zapotrzebowania lub likwidacją poszczególnych zawodów i powstawaniem innych).

Zgłoś rozwiązania w obszarze rynku pracy: transferhub.pl/aktualny-nabor

Poszukiwane są takie usprawnienia i rozwiązania, które:
– są nowatorskie,
– nie były wcześniej stosowane na terenie Polski,
– można przetestować je w ciągu pół roku,
– inne osoby, firmy, instytucje będą mogły z nich w przyszłości korzystać (FISE i FOB pomogą wypromować pomysły, które będą miały największą szansę na wyskalowanie),
– będą pomagać przezwyciężać bariery związane na przykład z niepełnosprawnością, wiekiem, płcią ich odbiorczyniom i odbiorcom.

Innowatorem, czyli osobą zgłaszającą nowatorski pomysł do projektu TransferHUB, może być:
– osoba fizyczna (pełnoletnia);
– grupa nieformalna (2-5 osób);
– osoba prawna.