Aktualności

2021-06-30

SYTUACJA MŁODYCH NA RYNKU PRACY W POLSCE


1 lipca 2021 roku odbędzie się konferencja pn. „Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce” organizowana przez Parlamentarny Zespół ds. Młodzieży.
 
Konferencja odbędzie się w siedzibie Senatu RP i będzie miała charakter hybrydowy.
Transmisja z konferencji 1 lipca 2021 roku od godziny 11:00 do 14:00 będzie dostępna pod linkiem: https://www.facebook.com/SenatRP
 
Zaproszono szereg ekspertów, którzy w formie krótkich wykładów przybliżą z jakimi problemami mierzą się ludzie młodzi oraz przedstawią ich możliwe rozwiązania. Głos zabierze również przedstawiciel strony rządowej. Po wystąpieniach gości przewidziano dyskusję i możliwość zadawania pytań, również ze strony Internautów.
 
Prezentujemy plan konferencji:
1 lipca 2021
11:00-14:00
 
Temat konferencji: Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce
I WSTĘP
 
Godz. 11:00-11:15
 
1. Wstęp – Jerzy Wcisła, Senator RP
 
2. Wstęp – Prof. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu
 
3. Wstęp – Zofia Olszewska, Jakub Retyk – Rada Młodzieżowa przy Parlamentarnym Zespole ds. Młodzieży
 
II Program konferencji
 
1. Rynek pracy dla młodych w Polsce
Prelegent: Dr Jakub Sawulski, Polski Instytut Ekonomiczny
Godz. 11:15-11:30
 
2. Problemy i propozycje rozwiązań na rynku pracy dla młodych
Prelegent: Dr Sergiusz Prokurat, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
Godz. 11:30-11:45
 
3. Emerytalna przyszłość młodych Polaków
Prelegent: Hanna Zalewska, Dyrektor Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Godz. 11:45-12:00
 
4. Systemowe patologie na rynku pracy – umowy śmieciowe, szara strefa, wykorzystywanie młodych
Prelegent: Bartosz Kopeć, Wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy
Godz. 12:00-12:15
 
5. Nieprzystawalność systemu edukacji do potrzeb rynku pracy
Prelegent: Emilia Szczukowska, Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
Godz. 12:15-12:30
 
6. Jak edukować do przyszłego rynku pracy w świecie nieustannej zmiany?
Prelegent: Ewelina Majchrzak, dyrektor Szkoły Podstawowej Montessori Elbląg, pedagog specjalny, trenerka metody Montessori, konsultantka psychoterapeutyczna Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej
Godz. 12:45-13:00
 
7. Bezpłatne praktyki studenckie. Skutki i propozycje rozwiązań
Prelegent: Mateusz Zarzecki, Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland kadencji 2018.
Godz. 13:00-13:15
 
III Panel dyskusyjny z udziałem wszystkich prelegentów
Czy system oparty na solidarności międzypokoleniowej jest sprawiedliwy dla młodych?
Godz. 13:20-14:00
Prowadzenie: Jakub Retyk i Zofia Olszewska
Moderacja pytań od Internautów: Adam Gronek, Adrianna Lipińska