Aktualności

2021-09-30

20 września 2021 r. ruszyła rekrutacja studentów PANS do 3 edycji dwóch projektów


 

Nie czekaj !

Weź udział w rekrutacji do ostatniej – 3  edycji

dwóch projektów realizowanych przez PANS

 

 

Wszyscy uczestnicy projektów mogą wziąć udział w atrakcyjnych:

 • certyfikowanych szkoleniach związanych z kierunkiem studiów,
 • zadaniach praktycznych realizowanych w formie projektowej z udziałem Ekspertów z uczelni oraz Ekspertów reprezentujących pracodawców
 • 2-dniowych wizytach studyjnych.

A to wszystko NIEODPŁATNIE !!!

 

Zgłoszenia do projektów przyjmowane są od 20 września do 15  października 2021 r.


Projekt 1:

„Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry
publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu”
nr POWR.03.05.00-00-z100/18

dla studentów z  kierunków:

Formularze rekrutacyjne można składać w jednej z poniższych form:

 • Osobiście w formie papierowej w  BIURZE PROJEKTU
  Dział Rozwoju i Współpracy PANS
  Kolegium Techniczne, pokój nr 3.42 (II piętro)
  tel. 16 735 52 04 lub 575 927 000
 • Elektronicznie (za pomocą formularza elektronicznego)

Projekt 2: 

„Kształcenie praktyczne kadr dla gospodarki regionu
w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu”

nr POWR.03.05.00-00-ZR34/18


Dla studentów z  kierunku:

 

Formularze rekrutacyjne można składać:

 • Tylko w formie papierowej w  BIURZE PROJEKTU
  Dział Rozwoju i Współpracy PANS
  Kolegium Techniczne, pokój nr 3.42 (II piętro)
  tel. 16 735 52 04 lub 575 927 000
 
Informacja dodatkowa:
Zarządzeniem Rektora PANS w Przemyślu nr PANS-SEK-021/100/21 z dnia 17 września 2021 r. został wprowadzony nowy  Regulamin praktyk zawodowych. Zgodnie z  § 2 ust 4 pkt 2 Regulaminu studenci mają możliwość odbywania praktyki w formie np. kursów, szkoleń i innych, organizowanych przez jednostki organizacyjne uczelni.
Oznacza to, że formy wsparcia zrealizowane przez studentów w projekcie mogą stanowić formę odbywania praktyki i być zaliczone na jej poczet.*
Więcej informacji w Biurze projektu oraz u Opiekuna praktyki.
* Nie dotyczy studentów kierunku Pielęgniarstwo

 

Zarządzenie nr 100 z 17.09.2021 r. Regulamin praktyk (do pobrania)