Aktualności

2022-03-10

Międzynarodowy konkurs esejowy


Konkurs organizowany jest dla studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich pochodzących z krajów europejskich.
Polega on na napisaniu pracy literackiej bądź naukowej na poniższy temat:

Aspekty społeczno-etyczno-kulturowe wykorzystywania sztucznej inteligencji. Przyszłość nowych technologii.

Prace mogą przybrać formę naukowego eseju, felietonu, reportażu, a nawet twórczego tekstu literackiego nie dłuższe niż 3 000 słów (maks. 10 stron). Najważniejsze bowiem jest, by w nowatorski i oryginalny sposób ukazać przedstawiony temat konkursu. Prace można przesyłać do 31 marca 2022 roku.

Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 1 000 EUR oraz możliwość publikacji prac
w renomowanych czasopismach.