Aktualności

2022-09-21

12. edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej


Wokół akredytacji i zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

Konferencja zdalna (online)

 

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z Akademią Edukacji Praktycznej „Meritum”, zaprasza do udziału w 12. edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Wokół akredytacji  i zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym”. Konferencja odbędzie się 1 grudnia 2022 r. w FORMIE ZDALNEJ. Zgłoszenie udziału należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@fundacja-edukacja.org.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona!

 

Konferencja będzie służyła omówieniu najnowszych zmian w zakresie metod, standardów, kryteriów i zasad dokonywania przez instytucje akredytacyjne oceny jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. W trakcie spotkania poruszymy zagadnienie akredytacji zdalnej oraz przedstawimy model jej przeprowadzenia oraz przygotowania uczelni do takiej formy oceny jakości kształcenia. Ponadto konferencja poświęcona będzie problematyce dobrych praktyk w zapewnianiu jakości kształcenia w uczelniach.

 

W roli prelegentów wystąpią wybitni eksperci – praktycy, zajmujący się problematyką jakości kształcenia, akredytacji uczelni i ewaluacji procesów dydaktycznych, którzy swoje doświadczenie zawodowe zdobywali m.in. w ramach pracy w instytucjach akredytacyjnych.

 

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie konferencji: https://fundacja-edukacja.org.pl/konferencje,4

 

Zgłoszenie udziału dostępne jest tutaj: https://fundacja-edukacja.org.pl/pliki/karta_zgloszeniowa_akredytacja_2022.doc

 

Program Konferencji dostępny jest tutaj: https://fundacja-edukacja.org.pl/pliki/PROGRAM_konferencja_1_grudnia.pdf

 

 

 W trakcie obrad odbędą się panele umożliwiające zadawanie pytań i bezpośrednią dyskusję z ekspertami na temat akredytacji uczelni i zapewniania jakości kształcenia, z uwzględnieniem najnowszych zmian i aktualnych przepisów.

 

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli uczelni przygotowujących się do akredytacji zewnętrznej, pełnomocników/ zespołów ds. jakości kształcenia oraz wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami zarządzania procesami dydaktycznymi w szkolnictwie wyższym.

 

Konferencja pozwoli uczestnikom zdobyć PRAKTYCZNĄ wiedzę:

 

– jak, w dobie pandemii, edukacji e-learningowej i akredytacji zdalnej, przygotować się do wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz innych organizacji akredytujących i spełnić kryteria akredytacyjne;

– jak stosować w praktyce nową instytucję akredytacyjną, jaką są „stanowiska interpretacyjne” PKA,

-jak zapewnić zgodność koncepcji i programów kształcenia z przepisami prawa o szkolnictwie wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji odnoszących się do kształcenia zdalnego,

– jak skutecznie zarządzać  uczelnią i procesami dydaktycznymi w aktualnych warunkach prawnych.