Logo PANS
2022-09-26

Warsaw Health Innovation Hub z nową inicjatywą dla młodych informatyków


 

Warsaw Health Innovation Hub, Roche Polska i Janssen Polska we współpracy z Federacją Przedsiębiorców Polskich inicjują wspólny projekt pod nazwą e-Health Hackathon, skierowany do studentów informatyki, bioinformatyki, biotechnologii oraz start up’ów. Celem Hackathonu jest zgromadzenie innowacyjnych pomysłów i przełożenie ich na rozwiązania informatyczne, które w praktyczny sposób wpłyną na poprawę opieki nad pacjentami kardiologicznymi. E-Health Hackathon odbędzie się 8–9 października. Udział w wydarzeniu wymaga wcześniejszej rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy

 

E-Health Hackathon to maraton programistyczny i platforma wymiany pomysłów między interesariuszami z obszaru zdrowia i szeroko pojętego IT. Jego celem jest wypracowanie innowacyjnego rozwiązania informatycznego dla obszaru pilnie wymagającego zmian – kardiologii. Niedostateczna diagnostyka, utrudniony dostęp do terapii, nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich i brak systemów do monitorowania stanu zdrowia pacjenta sprawiają, że dług kardiologiczny rośnie,
a z powodu niewydolności serca każdego roku umiera ok. 140 tys. Polaków. – E-Health Hackathon jest kierowany do osób, które wierzą, że rozwiązania informatyczne mogą odmienić świat pomagając pacjentom w ich codziennych zmaganiach z chorobą. Dziś ciężko mówić o rozwoju medycyny i poprawie jakości opieki nad pacjentem bez udziału nowoczesnych narzędzi informatycznych. W związku z tym, powstał projekt e-Health Hackathon, który – tak jak każda inicjatywa Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) wpisuje się w ideę współpracy między sektorem administracji publicznej i biznesem, umożliwiającej kompleksowe spojrzenie na wyzwania systemu ochrony zdrowia oraz wypracowanie rozwiązań przynoszących wymierne korzyści pacjentom – mówi dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych.

 

Do udziału w e-Health Hackathonie mogą zgłaszać się 3-5 osobowe zespoły składające się ze studentów lub przedstawicieli start up’ów. Dwudniowy e-Health Hackathon rozpocznie się od giełdy pomysłów, a następnie zespoły przy wsparciu eksperta z obszarów zdrowia i IT przystąpią do pracy nad rozwiązaniem informatycznym. Wyzwanie, nad którym będą pracować, zostanie dla nich przygotowane przez członka konsorcjum we współpracy z klinicystami. Finalnie rozwiązanie w postaci działającego, interaktywnego prototypu będzie oceniane przez Jury. Dla trzech najlepszych projektów przewidziano nagrody pieniężne, których sponsorami jest firma Roche i Janssen Polska. Zwycięski zespół zyska możliwość prezentacji wypracowanego rozwiązania przed Radą Warsaw Health Innovation Hub oraz Grupą ds. Interesu Publicznego WHIH, w skład której wchodzą przedstawiciele administracji publicznej. W celu zapewnienia uczestnikom równych szans, zdecydowaliśmy o wyłączeniu z udziału w e-Health Hackathonie przedstawicieli średnich i dużych firm – mówi dr hab. n. med. Radosław Sierpiński.

 

To, co czyni e-Health Hackathon wyjątkowym, to wielowymiarowa współpraca przekładająca się na wsparcie i rozwój polskiej nauki i start up’ów. Polska dysponuje silną bazą akademicką, wysoką jakością kształcenia na kierunkach informatyka, biotechnologia czy bioinformatyka i w tym obszarze odnotowuje się rosnące znaczenie Polski na rynku europejskim. Przy odpowiednim wsparciu sektora biznesowego zyskujemy warunki do przekształcenia innowacyjnych pomysłów w produkty, procesy i usługi uwzględniające potrzeby pacjentów z niewydolnością serca, lekarzy i systemu ochrony zdrowia – mówi Arkadiusz Pączka, Wiceprzewodniczący Zarządu Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). Rozwiązania wdrażane podczas wydarzenia będą mogły dotyczyć m.in. poprawy świadomości pacjentów, wsparcia profilaktyki, diagnostyki czy relacji pacjent–lekarz, pacjent–system lub lekarz–lekarz, lekarz–system. Docelowo wypracowane pomysły mogą wpłynąć na poprawę przepływu informacji, a więc i poprawę efektów klinicznych procesu terapeutycznego, jak również pomogą rozwiązać konkretny problem oraz zaspokoić konkretną potrzebę.

 

– Dwa lata pandemii COVID-19 utwierdziły nas w przekonaniu, że narzędzia informatyczne są w stanie wesprzeć funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. W związku z tym, Roche od wielu lat inwestuje znaczące środki w digitalizację i rozwój rozwiązań sztucznej inteligencji jako obszaru o stale rosnącym znaczeniu dla postępu w medycynie. Nawiązujemy w tym zakresie strategiczne partnerstwa,
w tym m.in. z Foundation Medicine (FMI) i Flatiron Health oraz dysponujemy
solidnym, międzynarodowym zapleczem informatycznym w Polsce, reprezentowanym przez Roche Global IT Solution Centre. Dostrzegamy ogromny potencjał w innowacyjnych narzędziach informatycznych, dlatego z radością włączamy się w organizację e-Health Hackathonu. Jestem przekonana,
że to inicjatywa tworząca właściwe środowisko dla rozwoju nowoczesnych narzędzi informatycznych  – zapewniając innowacyjne pomysły i możliwość współpracy z doświadczonymi ekspertami z dziedzin zdrowia i informatyki oraz środki finansowe na realizację pomysłów. Wierzymy, że wspólnie uda się wpracować rozwiązanie, które przyczyni się do zażegnania długu kardiologicznego. Ten, zarówno w Polsce, jak i na świecie, nabudowywał się latami. Dlatego dziś znajdujemy się w sytuacji, w której choroby kardiologiczne od blisko 20 lat stanowią główną przyczynę zgonów
– zaznacza Irma Veberič, Dyrektor Generalna Roche Polska. – Hackathon wpisuje się w zobowiązanie Janssen, jakim jest tworzenie zdrowszej przyszłości, w której choroby będą należały do przeszłości. Informatyzacja ochrony zdrowia to szansa na lepszą opiekę nad pacjentami i lepsze funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Mamy nadzieję, że e-Health Hackathon zapoczątkuje serię kolejnych wydarzeń, które będą wzmacniały kulturę innowacji, a ponadto otworzą przestrzeń na cykliczną wymianę pomysłów. W mojej ocenie jest to możliwe, a współpraca różnych środowisk nas do tego przybliża – mówi Tomasz Skrzypczak, Dyrektor Zarządzający Janssen Polska.