Aktualności

2023-04-05

Projekt dla obywateli Ukrainy „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców”


Wojewódzki Urząd pracy w Rzeszowie realizuje projekt „PODKARPACKIE CENTRUM INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW”. Uczestnikami projektu mogą być obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od dnia 24.02.2022 r., maja nadany nr PESEL i przebywają na terenie województwa podkarpackiego. Wsparcie adresowane jest do osób dorosłych i dzieci.

Formy wsparcia to:

  • przeprowadzenie diagnozy i identyfikacji potrzeb uczestników projektu wraz z określeniem indywidualnej ścieżki wsparcia przez doradców zawodowych/ doradców migranta
  • wsparcie psychologiczne
  • konsultacje prawne
  • kursy z j. polskiego ( 30 godz.) połączone z kursem adaptacyjnym (10 godz.)
  • intensywne kursy z j. polskiego (120 godz.) w formie stacjonarnej
  • 30-dniowe intensywne, wyjazdowe kursy j. polskiego dla całej rodziny
  • kolonie i półkolonie językowe dla dzieci
  • warsztaty w szkołach w celach adaptacyjnych – w klasach w których uczą się dzieci z Ukrainy
  • pakiet aktywizacyjno-integracyjny obejmujący pokrycie kosztów specjalistycznych kursów (zawodowych, kwalifikacyjnych, językowych), potwierdzania kwalifikacji zawodowych (tłumaczenia, nostryfikacja dyplomów)

Rekrutacja trwa do 24 października 2022 r.

więcej informacji pod nr tel. Przemyśl , ul. Kościuszki 2, (16) 678 22 70

Aktualny Regulamin uczestnictwa w Projekcie wraz z załącznikami dostępny na stronie internetowej: www.wup-rzeszow.praca.gov.pl