2023-11-29

Indywidualne poradnictwo zawodowe


Wzorem lat poprzednich Akademickie Biuro Karier organizuje
i koordynuje indywidualne spotkania studentów z Doradcami Zawodowymi. W bieżącym roku kalendarzowym zaplanowane zostały 3 spotkania z doradcami, którzy pracują w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Przemyślu. Zainteresowani studenci mają możliwość wyboru zarówno terminu jak i konkretnej godziny w ramach zaplanowanych spotkań .Terminy spotkań są następujące:

05.12.2023 r. w godz.: 12:00  14:00, sala nr. 1,9 (parter) budynek Kolegium Technicznego – Doradca Zawodowy  Joanna Lorenowicz

07.12.2023 r. w godz.: 9:00 – 12:00,  sala nr. 1,9 (parter) budynek Kolegium Technicznego – Doradca Zawodowy  Ewa Dybek

07.12.2023 r. w godz.: 12:00 – 14:00 sala nr. 1,9 (parter) budynek Kolegium Technicznego – Doradca Zawodowy Małgorzata Stankiewicz

Zapisy na poszczególne terminy, godziny i do konkretnych Doradców prowadzi Akademickie Biuro Karier. Zgłoszenia należy dokonać drogą e-mail, telefonicznie lub po przez osobisty kontakt w ABK.  tel.: + 48 16 73 55 207

e:mail: biurokarier@pansp.pl, pokój nr. 3,41 (II piętro) budynek Kolegium Technicznego.

Poniżej przypominamy niektóre z obszarów w jakich udzielają wsparcia doradcy zawodowi:

BADANIE PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH W OPARCIU O „KWESTIONARIUSZ ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH”

(Wykonanie testu „Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych” oraz diagnoza predyspozycji na podstawie uzyskanych wyników)

BADANIE KOMPETENCJI W OPARCIU O „NARZĘDZIE DO BADANIA KOMPETENCJI”

(Wykonanie testu „Narzędzie do Badania Kompetencji” oraz diagnoza poziomu kompetencji osobistych, społecznych i menadżerskich przydatna przy podejmowaniu decyzji związanych

z wyborem zawodu, kierunku kształcenia lub szkolenia, przy szukaniu pracy dostosowanej do posiadanych kompetencji)

W/W BADANIA WYKONUJE SIĘ ZDALNIE PO WCZEŚNIEJSZEJ ROZMOWIE  Z DORADCĄ ZAWODOWYM.

„ MOJE PIERWSZE KROKI NA RYNKU PRACY”

(Informacje przydatne w przygotowaniu się do wejścia na rynek pracy – formy wsparcia oferowane przez instytucje działające na rynku pracy)

„ ODKRYJ SWÓJ POTENCJAŁ ZAWODOWY”

(Uświadomienie roli wiedzy, zainteresowań i cech charakteru w wyborze kierunku kształcenia i przyszłego zawodu)

„WIDZE SIEBIE W TYM ZAWODZIE”

(Zajęcia z użyciem gogli VR. Uczestnicy będą mieli możliwość za pomocą filmików sferycznych tj. 180, przyglądnąć się i poznać specyfikę pracy kilkudziesięciu zawodów w branży  lotniczej, produkcyjnej, transportowej, medycznej, drogowej, IT, motoryzacyjnej, kolejowej, zoologicznej oraz służb mundurowych)

„KREATYWNOŚĆ JAKO CENNY ELEMENT LUDZKIEGO KAPITAŁU”

(Zdobycie wiedzy na temat wpływu kreatywnego myślenia na życie prywatne i zawodowe człowieka, a tym samy pobudzenie go w uczestnikach)

„ AUTOMOTYWACJA, CZYLI JAK MOTYWOWAĆ SAMEGO SIEBIE”

(Zdobycie wiedzy na temat tego, co nas motywuje do działania i osiągania wyznaczonych celów)

„ SKUTECZNE METODY OPANOWYWANIA STRESU”

(Poznanie metod zwalczania stresu, a tym samym ograniczenie jego wpływ na życie prywatne i zawodowe)

„ DOKUMENTY APLIKACYJNE KROK PO KROKU”

(Przygotowanie uczestników do tworzenia skutecznej aplikacji zawodowej. Nie tylko pod względem graficznym, ale przede wszystkim merytorycznym)

„ AUTOPREZENTACJA PODCZAS ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ”,

(Pozyskanie niezbędnej wiedzy na temat odpowiedniego przygotowania się na rozmowę kwalifikacyjną „ face to face” lub online, nie tylko pod względem merytorycznym)

„ PLANOWANIE BIZNESU  – PRAKTYCZNE ZAJĘCIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Zajęcia są prowadzone przy wykorzystaniu gry edukacyjnej „ Branżowe Symulacje Biznesowe Revas”, których głównym celem jest podniesienie jakości i atrakcyjności edukacji w zakresie przedsiębiorczości. Uczestnicy będą mogli wczuć się w rolę przedsiębiorcy, który zamierza otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą i podjąć realne decyzje biznesowe ( m.in. przeprowadzenie analizy SWOT, zatrudnienie pracowników, zaplanowanie oferty dla firmy, wyposażenie firmy itp.) w bezpiecznym, wirtualnym środowisku.

Zapraszam do kontaktu i zgłoszeń!!