Logo PANS
2023-12-12

PANS w Przemyślu na Ogólnopolskiej Konferencji Akademickich Biur Karier w Politechnice Śląskiej 7-8 grudnia 2023W dniach 07-08 grudnia 2023 r. pracowniczka Akademickiego Biura PANS wzięła udział w Ogólnopolskiej Konferencji Akademickich Biur Karier na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W programie konferencji uwzględniono panele dyskusyjne, w trakcie których odbiorcy usług biur karier, mieli okazję do wypowiedzenia się na temat swoich potrzeb i oczekiwań oraz dyskutowania na temat możliwości ich spełnienia w ramach funkcjonowania na uczelni. Udział w konferencji wzięło blisko 100 pracowników biur karier, co stanowiło doskonała okazję do wymiany doświadczeń. W trakcie dwudniowych spotkań pochylono się nad problematyką zawartą w następujących tematach:

Ścieżki kariery naukowej w Europie – perspektywy i realia 
– Problematyka funkcjonowania obywateli uchodźców z Ukrainy w sferze edukacyjnej, społecznej
i zawodowej
– Uczelnie dla gospodarki – perspektywy rozwoju akademickich biur karier przy wykorzystaniu środków FERS 
– „Odznaka +” Mikro poświadczenia w cyfrowej formie
– Działalność nierejestrowana jako działalność „na próbę” 

Panel dyskusyjny „Kobiety w świecie nauki: funkcjonowanie stereotypów, projekty aktywizujące
– Dostępność i skuteczność usług biur karier: Jak uczelnie mogą wspierać różnorodność studentów  w planowaniu kariery?
Panel dyskusyjny „Funkcjonowanie w środowisku akademickim oraz w pracy osób pochodzących  z terenów UA, w tym osób z niepełnosprawnościami”
Warsztat „Współpraca z pracodawcami i sektorem prywatnym: Jak budować trwałe relacje
i partnerstwa?”

– Panel dyskusyjny „Współpraca ABK z Pracodawcami, w związku z dynamiką zmian na rynku pracy,  w odniesieniu do kompetencji przyszłości i budowania profilu zawodowego kandydatów” 

 Konferencja miała istotny wpływ na nawiązywanie kontaktów i doświadczeń miedzy pracownikami w celu podniesienia jakości usług oferowanych przez uczelniane biura karier.

„Organizacja zrzesza biura karier działające przy szkołach wyższych. Tych biur karier jest około 200, a zatem jest to ogromna sieć instytucji współpracujących ze sobą. One dzięki utworzeniu przy konferencji rektorów akademickich szkół polskich mają możliwość spotykania się, wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, a także dyskutowania nad bieżącymi problemami, które pojawiają się w związku z trudną sytuacją geopolityczną” – powiedział w rozmowie z PAP rektor Politechniki Śląskiej Arkadiusz Mężyk.

Agata Lalik, zdj. ABK PANS

Link do transmisji on-line