Logo PANS
2023-12-19

Kursy z zakresu Cyberbezpieczeństwa i programowania w Pythonie.


Dla kogo przeznaczone są kursy? Kursy przeznaczone są dla uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce, którzy chcą zdobyć nowe umiejętności w zakresie technologii cyfrowych. Warunkiem ubiegania się o udział w programie jest posiadanie numeru PESEL
i miejsce zamieszkania na terenie Polski.