Logo PANS
2024-05-14

Projekt: Nowe kwalifikacje szansą na lepszą pracę


Centrum Promocji Biznesu realizuje projekt szkoleniowy dla osób pracujących, które:

-zatrudnione na umowach krótkoterminowych (zawarte na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu (30.06.2025) lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy) lub
-umowach cywilnoprawnych lub
-ubodzy pracujący (której dochody podlegające opodatkowaniu w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu)
Wsparcie jest skierowane do grup docelowych z obszaru województwa podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. Podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).
Uczestnicy nie otrzymują jednocześnie wsparcia w innym projekcie z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dofinansowanym ze środków EFS+.

W ramach projektu finansowane jest doradztwo zawodowe oraz szkolenie zawodowe zakończone egzaminem, który pozwala na uzyskanie kwalifikacji zawodowych, np. Operatorzy maszyn (np. koparki, ładowarki, podesty, wózki itp.),  rachunkowość i finanse, kadry i place, kursy komputerowe i inne.

Udział w projekcie jest całkowicie jak bezpłatny!

Szczegóły na stronie internetowej: https://nowekwalifikacje.rze.pl/