Logo PANS
2024-06-24

Projekt „Szansa na lepsze jutro”


Projekt skierowany jest m.in. do studentów pracujących na umowach cywilnoprawnych ( umowa zlecenie, umowa o dzieło inne), na krótkoterminowych umowach o pracę (nie dłuższe niż 6 miesięcy lub kończących się w okresie realizacji projektu), do studentów zarabiających nie więcej niż minimalne wynagrodzenie z terenu woj. Podkarpackiego (studenci bez umowy nie kwalifikują się do grupy docelowej).

Organizatorem szkoleń w projekcie jest spółka PLUSK POLSKA Sp. z o.o., która w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro” oferuje:

  • bezpłatne szkolenia z certyfikatem potwierdzającym nabycie kwalifikacji lub kompetencji (tematyka dostosowana do indywidualnych potrzeb kandydata oraz możliwości beneficjenta),
  • stypendium szkoleniowe
  • staż zawodowy po ukończeniu szkolenia dla osób, które utraciły zatrudnienie w trakcie trwania projektu
  • zwrot kosztów dojazdu

Dzięki szkoleniom studenci będą mogli podnieść swoje kompetencje lub nabyć całkiem nowe kwalifikacje, umożliwiające zmianę pracy lub stanowiska. Tematyka szkoleń będzie oparta na preferencjach osób zainteresowanych, na podstawie tego tworzone będą konkretne grupy szkoleniowe, Przewidywany średni czas szkolenia to 120 godzin, forma szkoleń będzie dostosowywana tak, aby nie kolidowała z pracą lub nauką.

Więcej informacji można uzyskać w biurze projektu : Rzeszów, ul. Henryka Pobożnego 14, tel.: 512 340 411.

Strona internetowa projektu: https://szansanalepsze.plusk24.pl/