Formy współpracy 

Rekrutacja pracowników

Bezpłatna pomoc w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy stałej, dorywczej, zagranicznej oraz na staże i praktyki poprzez dystrybucję ofert drogą tradycyjną oraz elektroniczną (strona www, Facebook).

Zapraszamy również do przesyłania ofert pracy/praktyk/staży (a także innych ogłoszeń) dla studentów i absolwentów PANS, które publikowane będą na stronie internetowej Akademickiego Biura Karier w odpowiednich zakładkach.

Aby samodzielnie bezpłatnie umieścić ofertę pracy, praktyk lub stażu należy przejść do zakładki…

Praktyki dla studentów PANS

Dzięki udziałowi w programach stażowych i praktyk prowadzonych przez Uczelnię pracodawca ma możliwość obserwacji studentów podczas pracy (potraktowania praktyk jak okresu próbnego), przygotowania kandydatów do pracy w przedsiębiorstwie oraz pozyskania przyszłych pracowników.

Organizacja szkoleń, warsztatów i spotkań ze studentami

Firmy zainteresowane nawiązaniem kontaktu ze studentami i absolwentami PANS mogą zaproponować własny warsztat w ramach szkoleń organizowanych przez ABK. Tematyka warsztatu powinna przyczynić się do rozwoju umiejętności psychospołecznych oraz kompetencji przydatnych na rynku pracy.

Spotkania z firmą powinny być okazją do podnoszenia świadomości studentów i absolwentów w zakresie funkcjonowania biznesu. Warsztaty mogą zostać zrealizowane zarówno w murach uczelni jak i w siedzibie firmy. Szczegóły każdorazowo ustalone są z pracownikami ABK.

ABK informuje studentów i absolwentów o wydarzeniu i prowadzi zapisy na spotkania. Główne kanały promocji to strona internetowa Uczelni, portale społecznościowe, plakaty i ulotki.

Korzyści dla firmy:

Promocja marki i oferty firm
Możliwość nawiązania kontaktu z potencjalnymi pracownikami oraz podniesienie ich kompetencji
Budowa wizerunku firmy, jako pożądanego pracodawcy

Promocja firmy na Uczelni

Prezentacja firmy na Uczelni poprzez organizację spotkań pracodawcy ze studentami PANS,    umożliwi pracodawcy kreowanie pozytywnego wizerunku wśród studentów, dostarcza informacji o oczekiwaniach studentów oraz stworzy obu stronom okazję do wzajemnego poznania.