Aktualności

2018-03-08

Projekt Teka Absolwenta – program wsparcia niepełnosprawnych w zdobyciu zatrudnienia


TEKA ABSOLWENTA „Technologia” „Efektywność” „Kompetencje” „Aktywizacja”
Projekt adresowany jest do niepełnosprawnych absolwentów szkół  wyższych, którzy:

są mieszkańcami jednego z 6 województw: Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Śląskiego, Wielkopolskiego
posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
są absolwentami szkoły wyższej lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej; w przypadku absolwentów – posiadających dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu;
są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.
W ramach działania zaplanowanych w Projekcie wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymają wsparcie w postaci zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej. Dodatkowo osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci:

bezpłatnych kursów i szkoleń zawodowych w tym min kurs prawa jazdy, kursy językowe, kursy projektowania graficznego,
sfinansowanie zdobycia uprawnień zawodowych w tym min. licencja wyceny nieruchomości, uprawnienia elektryczne,
3 miesięcznych staży zawodowych ze stypendium stażowym oraz w uzasadnionych przypadkach wraz z dodatkiem motywacyjnym
Wsparcia zatrudnienia i samo zatrudnienia (wsparcie pomostowe dla osób zakładających własną działalność  gospodarczą)
Zapewniamy wsparcie trenera pracy, doradcy zawodowego, psychologa, prawnika.

Projekt realizowany jest od 15 grudnia 2017 r. do 31 marca 2019 r.

Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu są bezpłatne dla beneficjenta.

Ilość miejsc ograniczona.

Nie czekaj.

Zgłoś się do projektu już dzisiaj

Wypełnij deklarację zgłoszeniową online.

Więcej o projekcie www.fazon.pl

W razie pytań proszę o kontakt

rzeszow@fazon.pl

tel. 17 85 77 556