Logo PANS

2021-07-26

WSPARCIE MŁODYCH KOBIET

Fundacja im. Lesława A. Pagi prowadzi rekrutację do nowej edycji programu Academy of Businesswomen Leaders. Celem jest wsparcie młodych kobiet w rozwijaniu ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz kształtowanie postaw, którymi kierować się będą w dorosłym życiu. Szczególnie aktywnym uczestniczkom programu oferowane są płatne staże w firmach partnerskich. Academy of Businesswomen Leaders to jeden z… Czytaj więcej »

2021-07-08

BEZPŁATNE WSPARCIE ZAWODOWE

Trwa rekrutacja do projektu Career Turn – bezpłatnego wsparcia zawodowego, realizowanego przez Fundację Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM oraz firmę UBS. Projekt kierowany jest do osób szukających pracy, studentów wchodzących na rynek pracy lub osób mających trudności z podjęciem zatrudnienia. Realizowany jest już od 8 lat. Wcześniej we Wrocławiu i Krakowie, a od zeszłego roku, że… Czytaj więcej »

2021-07-01

KONKURS O NAGRODĘ PREZESA NBP

Ogłoszono XIV edycję Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych. W konkursie NBP mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w 2020 r. Prace na konkurs mogą zgłaszać autorzy, a także – za ich zgodą – uczelnie i promotorzy.  Termin nadsyłania prac upływa: 15… Czytaj więcej »