Logo PANS

2023-07-14

Biuletyn Podkarpackiego Centrum Innowacji

PCI wydało kolejny numer Magazynu IMagin, w którym dzieli się swoja wiedza i spostrzeżeniami na temat rozwoju regionu, nowych technologii i innowacji w dziedzinie nauki. PCI we współpracy z Urzędem Patentowym uruchomiło cykliczne ” Dni konsultacyjne z Urzędem Patentowym RP” , które to spotkania są skierowane do innowatorów, naukowców, studentów i przedstawicieli uczelni z woj…. Czytaj więcej »