Aktualności

2021-08-17

BEZPIECZNA PRACA NA WAKACJE


Trwa kampania informacyjna pod nazwą „Prawa przez cały rok”. Rozpowszechniane są informacje o sprawiedliwych i bezpiecznych warunkach pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach UE.

Europejskie Służby Zatrudnienia (EURES) są siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinie i Szwajcarii.

Osoby poszukujące pracy oraz pracodawcy mogą skorzystać z pomocy doradców EURES we wskazanych już krajach. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie prowadzi Kampanię promocyjną na Facebooku: https://www.facebook.com/wuprzeszow/videos/967272333843010/

Europejski Urząd ds. Pracy rozpoczyna kampanię „Prawa na każdą porę roku” służącą poprawie dostępu do informacji przekazywanych na szczeblu krajowym i unijnym pracownikom i pracodawcom podejmującym pracę sezonową w krajach Unii Europejskiej. https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/kampania-informacyjna-dla-pracownikow-sezonowych-w-ue

Studentom zainteresowanym poradami doradcy EURES Akademickie Biuro Karier PANS oferuje pomoc w umówieniu się na konsultację.