Logo PANS
2022-09-27

Rozwój kluczowych kompetencji kadr sektora nowoczesnych usług biznesowych.


 

Projekt jest realizowany w ramach działa PARP POWER 2.21 – link do strony projektu: https://projekty.syntea.pl/kompetencje-dla-biznesu/

 

SYNTEA S.A realizuje ten projekt w konsorcjum z firmą CERTES i jesteśmy w tym projekcie operatorem, który przydziela dofinansowanie przedsiębiorcom MŚP na niżej podane tematy szkoleniowe:

 

 1. Programowanie i obsługa procesu druku 3D – https://kwalifikacje.vccsystem.eu/programowanie-i-obslugiwanie-procesu-druku-3d/. Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji : https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja%2Fview&id=12644
 2. Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (CONTENT MARKETING) – https://kwalifikacje.vccsystem.eu/planowanie-tworzenie-i-dystrybuowanie-tresci-marketingowych-content-marketing/. Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji : https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja%2Fview&id=12629
 3. Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (LEAN OFFICE) – https://kwalifikacje.vccsystem.eu/kwalifikacje-wlaczone-wdrazanie-i-koordynowanie-procesow-biznesowych-lean-office/. Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji : https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja%2Fview&id=13871

 

Jaki przedsiębiorca i jak może skorzystać ?:

 

 1. Przedsiębiorca może składać wniosek o dofinansowanie dla siebie samego jako właściciela oraz dla swoich pracowników, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę
 2. Pracodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie jedynie na  w/w tematy szkoleniowe podane powyżej.
 3. Pracodawca może zgłosić we wniosku o dofinansowanie kilku swoich pracowników gdzie dany pracownik wybierze sobie jeden z kursów do realizacji.
 4. Dofinansowanie jest w postaci refundacji na poziomie 80% kosztów całkowitego kosztu szkolenia pozostałe 20 % to wkład własny przedsiębiorcy.
 5. Dofinansowanie obejmuje zarówno koszty szkolenia jak i podejścia do egzaminu Państwowego ZSK z danego tematu.
 6. Przedsiębiorca może aplikować o dofinansowanie pod warunkiem – w przypadku braku danego PKD przedsiębiorca może sobie rozszerzyć PKD o jedno z poniższych :
 1. Prowadzić działalność (co wynika z zapisów w CEiDG / KRS) w ramach sektora nowoczesnych usług biznesowych: PKD: Grupa 69.2 (Działalność rachunkowo); Dział 70 (Działalność firm centralnych (HEAD OFFICES); Doradztwo związane z zarządzaniem); Grupa 73.2 (Badanie rynku i opinii publicznej); Grupa 74.9 (Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana); Grupa 82.2 (Działalność centrów telefonicznych)
 2. Należeć do sektora mikro, małych lub średnich (link do weryfikacji wielkości firmy) i prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do CEIDG lub KRS.
 3. Spełniać warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej.
 1. Szkolenia są realizowane przez podmioty szkoleniowe zapisane w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) – PARP.
 2. Szkolenia i egzaminy mogą być realizowane w trybach:
  1. On-line
  2. On-line + Stacjonarnie
  3. Stacjonarnie
 3. Harmonogram szkoleń  oraz przebieg szkolenia przedsiębiorca ustala sobie w wykonawcą z BUR indywidulanie według swoich potrzeb i możliwości dostępu pracowników itp.
 4. Szkolenia z w/w tematów mogą być programowo dostosowywane do specyfiki branżowej przedsiębiorcy szczególnie w przypadku gdy przedsiębiorca skieruje na szkolenie pełną grupę szkoleniową składającą się z jego pracowników.
 5. Minimalna ilość osób w grupie do odpalenia szkolenia do 6 osób maksymalna ilość osób w grupie to 14 osób.
 6. Partner wykonujący szkolenia (BUR-owiec) jest w stanie dostosować program i miejsce szkolenia pod Państwa potrzeby.
 7. Egzamin jest realizowany w tym samym miejscu co szkolenie.