2021-01-20

CHCESZ JUŻ DZIŚ WIEDZIEĆ JAKIE BĘDĄ KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI?


        Akademickie Biuro Karier PANS w Przemyślu zaprasza studentów i pracowników Uczelni na warsztat „Sektor nowoczesnych usług biznesowych”. 

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych”, realizowanego poprzez program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.12 Zwiększenie wiedzy
o potrzebach kwalifikacyjno – zawodowych.

Program merytoryczny warsztatu obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • informacje o sektorze nowoczesnych usług w Polsce i jego rozwoju; IBM, Google, HP – jako miejsca pracy;
  • case study – jak wygląda praca w sektorze, z perspektywy specjalnego gościa z Channel Advisor London (firma notowana na giełdzie w Nowym Jorku);
  • informacje na temat Sektorowej rady ds. Kompetencji w sektorze nowoczesnych usług;
  • informacje na temat kompetencji pożądanych przez firmy z sektora – jakie kompetencje zagwarantują super atrakcyjną pracę;
  • perspektywy kariery zawodowej w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu.

Podczas warsztatu planowane jest użycie narzędzi coachingowych wykorzystywanych w sektorze celem podniesienia kompetencji kognitywnych uczestników warsztatu.

W warsztacie wezmą udział m.in.:

Natalia Fałek – strategy client manager w Channel Advisor, Londyn (NYSE: ECOM), absolwentka University of Westminister w Londynie i Donghua University w Szanghaju, ekspertka w obszarze digital marketing, która pracuje na rzecz wielu korporacji międzynarodowych optymalizując procesy biznesowe.

Bartosz Sobotka – doktor nauk ekonomicznych, zajmuje się tworzeniem modeli biznesowych dla sektora edukacji w  krajach CEE oraz integracją rynku pracy z sektorem edukacji na poziomie szkolnictwa zawodowego oraz szkolnictwa wyższego. Konsultant wielu projektów biznesowych dla sektora BPO/IT i edukacji, w kontekście wdrażania idei Smart City oraz budowy Społeczeństwa 4.0. KOMPETENCJE JUTRA – BARTOSZ SOBOTKA .

Więcej o projekcie: https://pansp.pl/pl/kompetencje-jutra-zapraszamy-na-warsztat-online/