Logo PANS
2021-03-24

YOUTH BUSINESS POLAND DLA ABSOLWENTÓW


Fundacja Youth Business Poland rozpoczyna rekrutację do kolejnej edycji swojego najnowszego projektu Young Entrepreneurs Success (YES). Jest on adresowany do osób młodych zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej. W ramach wsparcia przewidziany jest pakiet szkoleń, pomoc mentora oraz zapewnienie dostępu do finansowania niezbędnego do założenia firmy.

Celem projektu YES realizowanego przez fundację Youth Business Poland! jest stworzenie stałego ekosystemu wspierania przedsiębiorczości na podstawie modelu „Trust Based Model?, który bazuje na dwóch filarach, mentoringu i nauki umiejętności potrzebnych do podjęcia zatrudnienia oraz wsparcia finansowego.

Choć program adresowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-29 lat i niebędących w trakcie nauki (studiów), to udział w nim mogą wziąć również osoby poszukujące wsparcia w rozwoju własnej firmy, a także będące na początku swojej przedsiębiorczej drogi lub które wykonały już pewne kroki, w celu realizacji pomysłu biznesowego.

W ramach Youth Business Poland! przewidziany jest intensywny miesięczny kurs rozwoju przedsiębiorczości wypełniony praktyczną wiedzę potrzebną do rozwoju firmy. Na jego beneficjentów czeka 8 profesjonalnych warsztatów prowadzonych przez doświadczonych specjalistów i praktyków biznesu.

Dodatkowo dla wybranych osób istnieje możliwość skorzystania z 6-miesięcznego mentoringu biznesowego, oraz coachingu wspierającego w rozwijaniu firmy.  Istotnym elementem jest także pomoc w pozyskaniu finansowania na założenie działalności gospodarczej.