Logo PANS
2021-03-25

STYPENDIA PRZYSZŁOŚCI I ICH MAPA


Kim są organizatorzy programów stypendiów w Polsce? Jakie typy stypendiów – naukowe, artystyczne, socjalne, sportowe – są najpowszechniejsze? Skąd pochodzą środki na stypendia? W jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na organizację programów stypendialnych?

Odpowiedzi na te i na inne pytania znajdują się w raporcie „Mapa stypendiów III” z kompleksowego badania
o stypendiach przyznawanych przez samorządy, organizacje pozarządowe, firmy i szkoły. Raport dostępny jest za darmo na portalu www.mojestypendium.pl.

Zespół Fundacji Dobra Sieć przeprowadził największe w Polsce, unikalne badanie społecznych programów stypendialnych w Polsce, realizowanych w latach 2019-2020.

W raporcie zostały przedstawione najważniejsze informacje o segmencie społecznych stypendiów w Polsce, w tym:

– liczba i typ organizatorów,

– liczba programów stypendialnych,

– skala i rodzaj programów,

– wysokość wsparcia stypendialnego i budżetu przeznaczonego na programy stypendialne,

– ogólna charakterystyka stypendystów.

Badane programy obejmowały stypendia przyznawane przez samorządy, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe i średnie oraz firmy, z pominięciem stypendiów realizowanych z budżetu państwa.

Skrócona wersja raportu w formacie PDF znajduje się na stronie www.mojestypendium.pl. Aby uzyskać dostęp do pełnej treści raportu, wystarczy wypełnić krótką ankietę, dostępną pod tym linkiem.

Realizacja programów stypendialnych to możliwość tworzenia trwałych relacji z otoczeniem oraz wspierania ważnych obszarów: edukacji, przedsiębiorczości, rozwoju kompetencji i talentów.

Fundacja Dobra Sieć pragnie zachęcić do refleksji nad zaangażowaniem społecznym instytucji w Polsce.

Ponadto, Fundacja Dobra Sieć pragnie stworzyć przestrzeń wymiany myśli i doświadczeń dotyczących trzech wiodących obszarów dotyczących realizacji programów stypendialnych:

– strategicznej promocji,
– mapowania potrzeb,
– budowania relacji i komunikacji ze stypendystami, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii.

Fundacja za pomocą strony www.mojestypendium.pl będzie wkrótce informować o cyklu spotkań wirtualnych pod hasłem „Stypendia przyszłości”.