2021-07-26

WSPARCIE MŁODYCH KOBIET


Fundacja im. Lesława A. Pagi prowadzi rekrutację do nowej edycji programu Academy of Businesswomen Leaders. Celem jest wsparcie młodych kobiet w rozwijaniu ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz kształtowanie postaw, którymi kierować się będą w dorosłym życiu. Szczególnie aktywnym uczestniczkom programu oferowane są płatne staże w firmach partnerskich.

Academy of Businesswomen Leaders to jeden z flagowych programów Fundacji im. Lesława A. Pagi, mający za zadanie rozwój młodych, ambitnych kobiet, przeznaczony dla studentek ostatnich lat studiów oraz absolwentek do 27. roku życia. Udział w nim może być wyjątkową szansą dla kobiet, które kończą studia, są otwarte na dalszy rozwój osobisty i podjęcie pracy w firmach partnerskich.

Więcej informacji o rekrutacji do kolejnej edycji programu znajduje się na stronie:
https://forms.gle/cpDygdaqJDeTjRrX8

Rekrutacja trwa do 31 lipca.
Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie internetowej Fundacji:
https://paga.org.pl/…/akademia…/about-the-academy/

Celem Fundacji im. Lesława A. Pagi jest działalność wspierająca rozwój gospodarczy i innowacyjność, promowanie przedsiębiorczości, działalność edukacyjna i oświatowo-wychowawcza promująca dobre praktyki w biznesie, wspieranie rozwoju osobistego i czynny udział w szerzeniu różnorodności oraz odpowiedzialności społecznej, a także działania związane z wyrównywaniem szans.