Logo PANS
2021-11-09

WPŁYW PANDEMII NA ZATRUDNIENIE I RYNEK PRACY Z PERSPEKTYWY PRACOWNIKA ORAZ PRACODAWCY


DEBATA EKSPERTÓW  PODSUMOWUJĄCA DNI KARIERY
STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PANS W PRZEMYŚLU

pod tytułem:

WPŁYW PANDEMII NA ZATRUDNIENIE I RYNEK PRACY Z PERSPEKTYWY PRACOWNIKA ORAZ PRACODAWCY

 

 

z udziałem przedstawicieli:

  • Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie,
  • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
  • Urzędu Statystycznego w Rzeszowie,
  • Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Nowoczesne Usługi Biznesowe,
  • NSZZ Solidarność Region „Ziemia Przemyska”
oraz
  • Pracodawców i Przedstawicieli Środowiska Akademickiego

 

15 LISTOPADA br. w godz. 10.00 – 12.00
SALA AUDIOWIZUALNA CENTRUM SZTUK PROJEKTOWYCH
PANS W PRZEMYŚLU
Kolegium Techniczne, II piętro ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E

(w z zachowaniem reżimu sanitarnego)

 

Panel ekspertów ma na celu spojrzenie z różnych perspektyw na nowe zjawiska występujące w sferze pracy i zatrudnienia wynikające z pandemii i dostrzegalne przez pracodawców, służby zatrudnienia, inspekcję pracy, psychologów, ekonomistów i polityków gospodarczych.

W naszej debacie (dyskusja jest elementem panelu) padną istotne zarówno dla podkarpackich pracodawców, uczelni zawodowych jak szkolnictwa ponadpodstawowego pytania.  Zapytamy ekspertów o to, kto jest aktywny a kto pasywny na rynku pracy w okresie i po pandemii? Jakie strategie jednostkowe i grupowe w odniesieniu do kwestii zatrudnienia i pracy uwidaczniają w wyniku doświadczenia pandemii? Jakie są skutki wywołanego przez nią zamrożenia gospodarki oraz obostrzeń w sferze życia publicznego dla zdrowia somatycznego i psychicznego osób zatrudnionych, ale również dla sfery edukacji, kultury i życia zbiorowego Polaków.  Czy takie formy zatrudnienia jak np. praca zdalna lub praca hybrydowa  to zagadnienia, które warto analizować w związku z ograniczeniami pandemicznymi gdyż mogą być już trwałymi rozwiązaniami obecnymi w polskich podmiotach gospodarczych po pandemii?

W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej w regionie i/lub wprowadzenia przepisów uniemożliwiających zorganizowanie naszego wydarzenia w uczelnianym kampusie, forma panelu ulegnie zmianie na zdalną za pośrednictwem platformy edukacyjnej PANS, o czym Uczelnia poinformuje wszystkich zaproszonych gości oraz uczestników.

 

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PANELU :

>>>> Elektroniczny formularz zgłoszeniowy do wypełnienia

 

KONTAKT DO ORGANIZATORA WYDARZENIA:

DZIAŁ ROZWOJU I WSPÓŁPRACY PANS W PRZEMYŚLU

pok. nr 3.43 lub 3.42 (budynek Kolegium Technicznego)

e-maildrw@pansp.pl 

tel. 16 735 52 08 lub 16 735 52 04