Logo PANS
2022-04-04

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)


 

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) jest wiodącą międzyrządową organizacją promującą uporządkowane migracje
z poszanowaniem praw człowieka, obecną fizycznie na terenie 100 państw,a stale wspierającą 174 państwa członkowskie w ich wysiłkach na rzecz lepszego zarządzania migracjami na swoich terytoriach.W 2019 IOM zapewniła wsparcie 30 milionom osób,
w tym 23 milionom osób w drodze – osobom wewnętrznie przesiedlonym, migrantom i uchodźcom oraz 7 milionom członków
i członkiń społeczności przyjmujących.

 

IOM poszukuje pracowników do zespołu IOM Emergency Response Team.

Zespół będzie udzielał pomocy i informacji osobom przybywającym lub przesiedlonym do Polski
w związku z konfliktem na Ukrainie.

Decyzje o zatrudnieniu podejmowane są na bieżąco, a liczba miejsc jest ograniczona.

IOM – strona www

Ofert Pracy

Jak aplikować