Logo PANS
2023-07-14

Biuletyn Podkarpackiego Centrum Innowacji


PCI wydało kolejny numer Magazynu IMagin, w którym dzieli się swoja wiedza i spostrzeżeniami na temat rozwoju regionu, nowych technologii i innowacji w dziedzinie nauki. PCI we współpracy z Urzędem Patentowym uruchomiło cykliczne ” Dni konsultacyjne z Urzędem Patentowym RP” , które to spotkania są skierowane do innowatorów, naukowców, studentów i przedstawicieli uczelni z woj. podkarpackiego zaineresowanych ochrona własności intelektualnej i przemysłowej. Konsultacje te maja pomóc w umożliwieniu pozyskania wartościowych informacji dotyczących zagadnień związanych z IPR oraz m.in. prawami autorskimi i pokrewnymi. W magazynie znaleźć można także wiele cennych informacji w blokach tematycznych , tj.

  • Innowacje pod ochroną
  • Rozmowa z liderem regionu
  • Podkarpacka Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących
  • projekty podkarpackich naukowców
  • wydarzenia z regionu
  • innowacyjne Podkarpacie

poniżej link do biuletynu

Biuletyn PCI- analiza trendów na rynku pracy, strategie rozwoju uczelni, źródła konkurencyjnej oferty edukacyjnej