2023-11-02

VI TARGI „EDUKACJA – PRACA – KARIERA”


Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
ZAPRASZA na: VI Targi „Edukacja – Praca – Kariera”,
które odbędą się w dniu 16 listopada 2023 roku
w godzinach 10:00-13:00
w Hali sportowej Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
Przemyśl, ul. Łukasińskiego 20.
Po raz kolejny Targi zostały zorganizowane z myślą o studentach, absolwentach, uczniach, nauczycielach oraz mieszkańcach miasta Przemyśla.
VI Targi „Edukacja-Praca-Kariera” swoim honorowym patronatem objęli:
Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Przemyski oraz Prezydent Przemyśla.

Do uczestnictwa w Targach zaproszone zostały szkoły ponadpodstawowe miasta Przemyśla, wiodące podmioty gospodarcze sektora prywatnego, spółki miejskie, służby mundurowe oraz organizacje pozarządowe. Dla firm i instytucji Targi stanowią wyśmienitą okazję promowania prowadzonej przez nie działalności oraz zaprezentowania możliwości rozwijania przez zatrudnianą kadrę ścieżki kariery.
Z myślą o młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych PANS w Przemyślu będzie promowała prowadzone kierunki studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich, a przemyskie szkoły ponadpodstawowe zaprezentują swoją najnowszą ofertę edukacyjną adresowaną do uczniów szkół podstawowych.
Podczas Targów uczniowie, studenci i absolwenci będą mogli nawiązywać bezpośredni kontakt w ramach stoisk targowych z przedstawicielami firm i instytucji, kadrą dydaktyczną PANS oraz nauczycielami placówek oświatowych. Z myślą o osobach zainteresowanych podjęciem nauki, studiów lub pracy, wystawcy oprócz atrakcyjnych stoisk oraz mnóstwa interesujących i profesjonalnych informacji dotyczących oferty edukacyjnej będą również przedstawiać oferty pracy, oferty staży absolwenckich oraz praktyk zawodowych, a także różnych form wsparcia projektowego mającego na celu rozwijanie kompetencji niezbędnych na współczesnym rynku pracy.

Targi 2023